Romania Animal Helpline

Charitable Company Registration No 7854166
 

 

  • The horrific treatment of animals in Romania has brought infamy to the country. Daily are the reports of yet another atrocity. 
  •  There are many stray animals across the country as the result of      political policies in the past. These policies of the communist regime before 1989 were responsible for exacerbating the problem if not for the initiation of the problem. Subsequent governments are equally culpable as without any neutering policy the number of homeless has continued increasing. 
  •  Because of the numbers of animals on the streets they are regarded as unwanted and have the status of vermin and are treated accordingly. 
  • There are many volunteers now in Romania who sacrifice their time to help ensure that these animals are rescued and protected and where possible , permanent homes are sought for them. These are generally in Northern Europe with Holland and Germany taking the greater numbers.  But this rationale is fundamentally flawed in that saving animals and seeking to re-home them is an infinite process with a finite resource. Without any other effective policies, there will continue to be homeless animals on the streets, there will continue to be abuse and the number of homes available for re-homing will achieve saturation at some point. 
  • Although there is no government policy of neutering, a number of international organisations are now conducting campaigns in various Romanian cities.  
  •  Romania has Animal Welfare Laws which include provision for fines and custodial sentences but these  are rarely upheld with successful prosecutions. A number of factors have prevented this. Delays in incidents of abuse being reported, inability to obtain immediate evidence, corrupt interference or contamination of evidence, apathy of officials and fear of witnesses to provide evidence. 
  • A group has been formed  to address these issues in order to exercise fully the legal processes which historically have been grossly underutilised. This will provide evidenced, witnessed support to the police and full legal compliance will ensure that options to prosecute are maximised.

Tratamentele oribile la care sunt supuse animalele în România au adus ruşine ţării. Zilnic sunt ştiri despre o altă atrocitate. Sunt multe animale comunitare în întreaga ţară datorită politicilor practicate în trecut. Aceste politici ale regimului comunist înainte de 1989 au fost responsabile pentru exacerbarea problemei, dacă nu sunt chiar inţiatoarele problemei. Guvernele ulterioare sunt la fel de vinovate deoarece nu au aplicat măsuri de castrare-sterilizare, astfel a crescut fenomenal numărul animalelor comunitare . Din cauza numărului mare de animale pe străzi, acestea sunt considerate nedorite şi au statut de dăunători. Acum în România sunt mulţi voluntari care îşi sacrifică timpul pentru a ajuta aceste animale să fie salvate şi protejate, iar unde se poate se caută cămine permanente pentru ele. Căminele sunt de obicei în nordul Europei, Olanda si Germania adoptând cele mai multe animale. Dar această raţiune este greşită deoarece salvarea animalelor si cautându-le cămine este un proces infinit cu resurse limitate. Fără alte politici, o să continue să existe animale pe străzi, o să continue abuzul asupra acestor animale iar numărul căminelor valabile o să se termine la un moment dat. Deşi nu există nici o politică de sterilizare din partea guvernului, câteva organizaţii internaţionale efectuează campanii de sterilizări în diferite oraşe româneşti. Deasemenea România are legi pentru Drepturile Animelelor în care sunt incluse amenzi şi pedepse penale, dar acestea sunt rareori aplicate. Un număr de factori au împiedicat acest lucru. Întârzieri în raportarea abuzului, incapacitatea de a obţine imediat dovezile, nepăsarea autorităţilor şi frica de a depune mărturie. Procesele legale în ce priveşte protecţia animalelor pare cusută cu aţă albă. Un grup a fost format pentru a îmlătura iţele cusute cu aţă albă şi abordarea acestor probleme pentru a exercita pe deplin procesele juridice care au fost extrem de nereuşite. Acesta va oferi dovezi poliţiei în deplină conformitate cu legea pentru a se asigura că opţiunile de urmărire penală sunt maximizate.

 

  •   This initiative is to facilitate the introduction of an animal cruelty Helpline in Romania. For anyone reporting an incident, Helpline ! will provide them with a 24/7 response by volunteers, who will in turn have immediate access to a veterinary surgeon and legal advice. In addition to the animal being afforded swift attention, a legally compliant, evidence supported process will be initiated with a view to prosecuting the person or persons responsible. Arrangements will be made for the rescued animal to receive medical treatment and to be temporarily fostered until a permanent home can be found.

  Această iniţiativă va facilita introducerea unui helpline (linie telefonică de ajutor) pentru abuzurile împotriva animalelor în România. Oricine raportează un incident, Helpline ! va asigura voluntari care vor răspunde 24/7, aceştia vă vor pune la dizpoziţie un medic veterinar şi un avocat. Pe lânga imediata atenţie acordată animalului abuzat, se va depune o plângere penală, se va iniţia un proces juridic cu dovezi în vederea acuzării persoanei sau persoanelor responsabile. Se vor face pregătiri pentru ca animalul salvat să primească tratament medical si pentru a fi cazat temporar pâna i se va găsi un cămin permanent.

  • It is envisaged that with each successful prosecution, a case history will be created and act as precedent for subsequent cases.. Also as more successful prosecutions are publicised, the likelihood of criminal acts of abuse will diminish with the deterrent  of a fine or custodial sentence. It is also envisaged the the status and regard for animals will increase as they will be equated to a person's financial disadvantage or personal liberty, whereas currently an animals value is freely disposable.

 Se preconizează că, cu fiecare plângere penală câştigată, se va crea un istoric şi va acţiona ca precedent pentru cazurile ulterioare .. De altfel, cu cât sunt făcute publice cât mai multe cazuri câştigate, este foarte probabil ca actele criminale de abuz să se diminueze fiind descurajate de primirea unei amenzi sau de urmarirea penală. De asemenea, consideraţia faţă de animale va creşte deoarece acestea vor fi asociate cu pedepsirea financiară a unei persoane sau chiar cu lipsirea de libertate personală,  întrucât în prezent valoarea unui animal nu înseamnă nimic . 

 

romaniaanimalhelpline@yahoo.com