Romania Animal Helpline

Charitable Company Registration No 7854166
           Strength of Law to Protect The Weak !

Romania Animal Helpline is currently suspended pending restructuring.

                                    *********************************************

Latest News

The revolutionary ' Making the Link ' Study Project is now  beginning in Bulgaria. World leading experts are increasingly becoming involved in what has been described as the biggest project of its type ever attempted and the first time that such a comprehensive study program has been introduced in Eastern Europe.

 

Romania Animal Helpline was initiated to provide the first structured support Helpline in Eastern Europe with the objective of ensuring that abuse of animals will be successfully prosecuted under the existing Animal Welfare Laws. The Helpline is now operational throughout Romania... read more... 

 romaniaanimalhelpline@yahoo.com

                                Firmă caritabilă cu numărul de înregistrare 7854166 
                                                      
              

 To Report Cases of Animal Abuse call :-

                     Pentru a raporta Cazuri de Maltratare a Animalelor sunaţi la :- 

Helpline Number 031 221 0590

                                Numărul de telefon Helpline 031 221 0590  

     This initiative is to facilitate the introduction of an animal cruelty Helpline in Romania. For anyone reporting an incident, Helpline ! will provide them with a 24/7 response by volunteers, who will in turn have immediate access to a veterinary surgeon and legal advice.

 In addition to the animal being afforded swift attention, a legally compliant, evidence supported process will be initiated with a view to prosecuting the person or persons responsible. Arrangements will be made for the rescued animal to receive medical treatment and to be temporarily fostered until a permanent home can be found 

 Această iniţiativă va facilita introducerea unui helpline (linie telefonică de ajutor) pentru abuzurile împotriva animalelor în România. Oricine raportează un incident, Helpline ! va asigura voluntari care vor răspunde 24/7, aceştia vă vor pune la dizpoziţie un medic veterinar şi un avocat. Pe lânga imediata atenţie acordată animalului abuzat, se va depune o plângere penală, se va iniţia un proces juridic cu dovezi în vederea acuzării persoanei sau persoanelor responsabile. Se vor face pregătiri pentru ca animalul salvat să primească tratament medical si pentru a fi cazat temporar pâna i se va găsi un cămin permanent. 

                                                                              

 

 

               Helpline Number 031 221 0590

 Every animal in Romania wakes each morning to a day of fearful anticipation, because every day a new atrocity occurs. Petronel was caught in a wire trap set to catch stray animals. He was almost choked by wire around his throat and almost severed in two by another around his abdomen.He was  found. Safety for him you may think. Not so. The person who found him then beat him around the  head so severely that one eye was lost and continued until brain damage caused the loss of sight to   the other eye. Such events are not uncommon and although Animal Welfare laws exist, it is rare for anyone to ever be punished.

 

 Cât este de întunecată o zi în România ?

Fiecare animal din România se trezeşte în fiecare dimineaţă anticipând o zi înfricoşătoare, pentru că în fiecare zi se petrece o nouă atrocitate. Petronel a fost prins într-o capcană de sârmă destinată prinderii animalelor comunitare. Aproape a fost spânzurat de sârma din jurul gâtului şi aproape tăiat în două de către o altă sârmă înfăşurată pe abdomen. A fost găsit. Noroc că a fost salvat, aţi fi gândit. Nu e chiar aşa. Persoana care l-a găsit l-a luat la bătaie atât de rău până şi-a pierdut un ochi şi a continuat până leziunile craniene grave au cauzat orbirea celuilalt ochi. Astfel de evenimente nu sunt tocmai ieşite din comun deşi există legi pentru Drepturile Animalelor, este foarte rar ca un abuzator să fie pedepsit.


To Report Cases of Animal Abuse call :- 

 Pentru a raporta Cazuri de Maltratare a Animalelor sunaţi la :-

Helpline Number 031 221 0590 

 

 Pentru că sunt atâţia câini comunitari în România există multe încercări pentru reducerea numărului acestora. Organizaţia Mondială a Sănătăţii recomandă sterilizarea ca metodă utilizată de toate statele civilizate. Exemplul de metodă românească este folosirea toporului. Acest animal a fost salvat dar ulterior a murit datorită infecţiilor cauzate de abuz. Nu a avut loc nici o urmărire penală. 

Because there are so many stray dogs in Romania there are many attempts to reduce their numbers. World Health Organisation advise the method used by all advanced nations, that of sterlilization.This is an  example of a Romanian method,  which was to use an axe. This animal was rescued but subsequently died of infections caused by his abuse. No prosecution ever took place

.

 To Report Cases of Animal Abuse call :-

 

Helpline Number 031 221 0590

 Yet another victim of a wire trap. It was touch and go whether this guy survived but Murphy made a miraculous recovery and now has been adopted.

 Încă o altă victimă a capcanei de sârmă. Deşi nu a avut prea multe şanse de supraviţuire, Murphy şi-a revenit miraculos iar acum este adoptat.


In the Beginning...... 

 

 In Romania's neighbour country, Bulgaria, the world was shocked to hear reports of a Bulgarian stray dog who was used for target practice before having his tongue cut out. The events surrounding Bozhidar's death, which has resulted in no prosecution because of corrupt practices, fear and apathy, were the inspiration behind this Helpline program to ensure that such occurrences would be responded to promptly and not go unpunished. Although these events took place across the border in Bulgaria,  It was decided that needs were significantly greater in Romania which sees widespread abuse on a daily basis and although Animal Welfare laws exist, punishment for abuse is a rarity, This program is therefore a memorial to a brave young dog and a conviction that his death gave birth to a new beginning. 

 La început !


În ţara vecină României, Bulgaria, lumea a fost şocată sa audă despre cazul unui câine comunitar bulgar care a fost folosit drept ţintă înainte de a-i fi tăiată limba. Evenimentele din urma morţii lui Bozhidar care nu au condus la nici o urmărire penală datorită intervenţiilor dubioase, au fost inspiraţiile din spatele programului de Helpline pentru a se asigura că astfel de întâmplări vor avea un răspuns imediat şi nu vor mai scăpa nepedepsite. Deşi aceste evenimente au avut loc în graniţele Bulgariei, s-a decis că nevoile unui astfel de program sunt mult mai mari în România, unde abuzurile se răspândesc zilnic şi chiar dacă există legi pentru Drepturile Animalelor, pedepsirea abuzurilor este o raritate. Acest program este aşadar un memorial pentru un câine tânăr curajos, având convingerea că moartea lui a dat naştere la un nou început
 
Romania Animal Helpline is run by volunteers but to cover the costs of medical,  legal and re-homing expenses, SPONSORSHIP is invited 
 
Special thanks to Dr Carmen Arsene for kindly providing documents about current legislation in Romania and which can be viewed on the ' Links ' page. 
 
                                     
 
                                    romaniaanimalhelpline@yahoo.com